Motion Design to nic innego jak projektowanie graficzne. Jest to jedna ze składowych pojęcia grafika komputerowa, która jest wykorzystywana w materiałach filmowych. Termin Motion Design powstał wraz z pojęciem animacji oraz technik filmowych. Jego zastosowanie to szeroko rozumiane efekty wizualne m.in. jako czołówka materiału filmowego, wizytówki w materiałach informacyjnych, elementy graficzne wstawiane przez twórców YouTube. 

Motion Design jest obecny w świecie filmu od dziesięcioleci, jednak w ostatnich latach na skutek rozwoju technologicznego nauka tego fachu jest możliwa również z poziomu użytkownika domowego. Już od blisko dziesięciu lat filmowcy z całego świata we własnym domu zajmują się produkcją materiałów wideo oprawionych we wspaniałe grafiki. Motion Design to sztuka wprawiania elementów graficznych w ruch z których na przestrzeni lat wyodrębniło się kilka podstawowych nurtów:

  • Typografia – animacja tekstu
  • Intro – czołówka materiału filmowego
  • Motion Graphics – animowanie grafik
  • Slideshow – animacja wielu następujących po sobie sekwencji (filmowych lub graficznych)
  • Logo Reveal – animacja logotypu

Możliwość projektowania graficznego przez szeroką rzeszę użytkowników jest możliwa dzięki szybko rozwijającej się technologii i możliwościach sprzętowych użytkowników domowych. Dzięki bardziej wydajnym komputerom w zasięgu mniejszych podmiotów oraz filmowców amatorów znajdują się programy graficzne używane przez profesjonalnych filmowców. Jednym z czołowych programów wykorzystywanych w Motion Design jest Adobbe After Effects, który pozwala na tworzenie i modyfikowanie grafiki w oparciu o linię czasu (tzw. timeline). W języku potocznym program After Effects jest traktowany jako „Photoshop dla filmu”. Stosunkowo niedawno firma Apple postanowiła wprowadzić na rynek program, który miał stać się konkurencją  dla Adobe a jest nim Apple Inc. Motion, który po niedługim czasie został wcielony do programu Final Cut Studio. Innym programem, który śmiało mozna nazwać rewolucyjnym na rynku projektowania graficznego jest Cinem4D, który służy do projektowania graficznego w środowisku trójwymiarowym.

Motion Designer to osoba, która potrafi wykorzystać możliwości jakie dają wymienione wyżej programy graficzne. Dzięki poznanym technikom jest w stanie odpowiadać na trendy wynikające z potrzeb rynku oraz tworzyć niepowtarzalne projekty audiowizualne.  Typowy Motion designer to nikt inny jak grafik komputerowy, który posiada umiejętności integracji grafiki z plikami wideo oraz muzyką.